Jdi na obsah Jdi na menu
 


Neo-liberalizmus-časť tretia : John Maynard Keynes - zakladateľ„Modus Operandi“ neo-liberalizmu. - diel 2.

12. 9. 2012

Neo-liberalizmus-časť tretia : John Maynard Keynes - zakladateľ„Modus Operandi“ neo-liberalizmu.

- diel 2.

_________________________________________________________

Bezcharakterný, skorumpovaný, chrapúň, neetický
prediera-vec, chytrák, klamár, švindler a podvodník.
Vo svojej práci nebral do úvahy empirické dôkazy,
a bol Fašista.

Tu je len malá vzorka toho, ako opisuje Keynesa liberál Murray N.Rothbard vo svojej knihe o Keynesovi s názvom : „Keynes, the Man“. Táto 35 stránková kniha sa dá stiahnuť zadarmo, je to v Angličtine na tomto linku:

http://mises.org/etexts/keynestheman.pdf

Hoci existuje ešte spústa iných autorov, ktorí píšu horšie veci o Keynesovi, ja ich tu zámerne neuvádzam, lebo sú to proti-liberálne naladený autori, a tak môžu byť obvinení z proti-liberálnej agendy. Ale Murraya N.Rothbarda – tohto veľkého liberála – absolútne nikto nemôže obviniť z proti-liberálnej agendy a zo zaujatosti voči Keynesovi pre jeho liberalizmus. Murray N.Rothbar končí týmto:

Predsa, Keynes bol ešte oveľa viac, ako Keynesiánsky.
Predovšetkým bol mimoriadne zhubná a malígna figúra,
ktorú sme preskúmali v tejto kapitole; šarmantný, ale
mocou-poháňaný statist. Machiavelli, ktorý stelesňoval
niektoré najzlomyseľnejšie trendy a inštitúcie dvadsiateho storočia.

(statist - statismus je doktrína, ktorá dáva centrálnej vláde kontrolu nad ekonomikou, plánovaním a politikou.)

Čo keď ľudia nie sú sprostí ?
Pozorovaním rabínov Keynes prišiel na to ako ľudí zmagoriť
a potom zaviesť fašistické chytráčenie do ekonomiky.

Keynes pozoruje rabínov narábať s Talmudom.

Ďalej Rothbard uvádza (na strane 32.), že Keynes bol anti-semite. To znamená, že nemal rád židov, to ale neznamená, že židov ignoroval. Naopak, on sa o židov veľmi zaujímal, pozorne ich študoval a pozoroval. Keynes vypozoroval, že odvolávaním sa na Talmud, židovský rabíni boli schopní rozvrátiť, prevrátiť, vyvrátiť a prekrútiť nie len zdravý rozum a akékoľvek ľudské pravidlá, dohody, zmluvy a ustanovenia, ale aj ustanovenia a prikázania samého Pána Boha z Tóry, ktorú sami židia pokladajú za svätú.

Keynes si všimol, ako chytrácky rabíni použili Talmud na obídenie božieho zákazu účtovania úroku v Tóre. Študovaním histórie Keynes si všimol ,že keď cirkev kresťanom zakázala požičiavať na úrok a chrematistický židia pochopili, že teraz prvý krát vo vyše 6000 ročnej histórii požičiavania zlata na úrok – v celom kresťanskom svete nemajú absolútne žiadnu konkurenciu.

Lenže, narazili na problém. V Tóre im ich židovský Boh tiež zakazuje požičiavať na úrok. Táto skutočnosť všetkých chrematistických židov vrcholne nasrala a povedali si :

- do boha nášho židovského! - teraz máme šancu zarobiť obrovské bohatstvo na úžere, bez konkurencie, ako nikdy v histórii od stvorenia tejto planéty a náš židovský boh nám zakazuje požičiavať za úrok! No s tým sa musí niečo spraviť. Tak sa zobrali a išli za renomovanými rabínmi.

Čo urobili rabíni.

Jednoducho sa pohrali zo slovami a bolo ! Keďže v Tóre Boh zakazuje „požičiavať na úrok svojmu blížnemu“, rabíni spravili výklad slova „blížni“ ktoré sa v Tóre a Talmude vyskytuje v rôznych zmagorených skomoleniách a prišli s výkladom, že pre žida „blížny“ je druhý žid a nikto iný.

Preto, logicky, ten, kto nebol žid, nebol „blížny“ žida! A keďže židovský Boh nezakazuje zdierať úžerou nežidov, logicky židovský Boh nemá nič proti zdieraniu úžerou rad radom všetkých nežidov! No a je to! Zdierať úžerou je legitimizované u samého židovského Boha Yahweh.

A teraz hybaj ho po celej Európe zdierať úžerou všetkých goyimov, ako Talmud nazýva ne židov!
No a ne ? My máme otca Abraháma, nám sám Yahweh povoľuje zdierať úžerou goyimov! Oni nie sú naši blížni! Áhá hááá, to je ono, to je ono! Á máme sa dobre ! Ale sme múdri, šikovní a chytrí.

Keynes ďalej zistil, že neskoršie, ale aj medzi samotnými židmi boli chamtivci a lakomci, ako Rotschildovci, ktorí nechceli požičiavať ani vlastným „blížnym“ židom bez úroku !Tak zase, hybaj ich za rabínmi po ďalší Talmudický výklad z Tóry, a zas si dali výklad zmagoriť ( modifikovať ) tak, že židovský Boh zakazuje židom absolútne požičiavanie na úrok nie len blížnym židom ale aj nežidom,- len v prípade, že žid nemá možnosť iného zamestnania – v tom prípade už židovský Yahweh povoľuje výnimku, – v tom prípade už žid ktorý má zlato-peniaze a nemá možnosť si nájsť prácu, potom už môže požičiavať na úrok rovnako nie len nežidovi ale aj svojmu blížnemu židovi!

Výsledok tohoto zmagorenia bol, že od tohto momentu, žid, ktorý mal zlato-peniaze, mohol kľudne zdierať úžerou všetkých rad radom, bez rozdielu, hlava – nehlava, nie len goyima, ale aj vlastného blížneho žida !

Idiotská bezočivosť a absolútna chrapúnska logika tohto modifikovaného Talmudického výkladu je patentná : potom prostitúcia je zakázaná, ale v prípade že nie je možnosť ináč sa zamestnať – je dovolená; a čo kradnutie?, - tiež zakázané - a dovolené, obchodovať s drogami tiež zakázané - a dovolené, vraždiť ? no samozrejme že zakázané!,- ale keď niet inej možnosti sa zamestnať, tak zamestnať sa ako najatý vrah je povolené? - a tak ďalej, môžeme pokračovať s ostatnými nemorálnosťami, prehreškami a zločinmi - ad infinitum!

A vôbec, aká je reálna šanca, že žid, alebo aj nežid, ktorý mal zlato – peniaze, že by si išiel hľadať zamestnanie ako krajčír, obuvník, zámočník, pekár, farmár, tesár, murár, stolár atď.?

Keynes si všimol, že napriek patentnej idiotskej, zmagorenej logiky tohto Talmudického výkladu, do dnešného dňa sú Rotschildovci, ktorí vám povedia : - á my židia sme boli diskriminovaní,- nemohli sme si nájsť prácu, tak sme boli  nútení živiť sa úžerou!

Zhubná a malígna figúra Keynes  sa baví, dumá a uvažuje.

No, tí rabíni boli celkom šikovní, celkom obratní, oni teda vedeli, ako sa obracať, to upravovanie ich božieho zákazu úžery podľa potreby bolo celkom pôvabné, čisté a majstersky pekné. A to absolútne do očí bijúce, zjavné chrapúnstvo, odporná, hnusná a poburujúca chamtivosť, a bezočivá, nehanebná túžba a vôla zarábať peniaze bez práce bola obratne upravená na požehnanie samého židovského Boha.

Hhhm, čo keby ten sprostý a primitívny nápad Rotschildovcov, zaviesť do parlamentnej demokracie Mussoliniho fašistický ekonomický systém, ( kde z jednej strany vláda sa zadlžuje a pumpuje peniaze do ekonomiky a z druhej strany si chrematistici tieto peniaze odsávajú úrokmi, dividendami a ostatnými ničotnosťami do vlastných vačkov),bol tak isto šikovne a obratne upravený ? Potom by sa dal zaviesť aj v parlamentnej demokracii ! A tak aj keď peniaze už nebudú kryté zlatom, aj tak sa dosiahne, že celý štát a všetci občania na večné časy budú pre nás jedna veľká dojná krava na zarábanie peňazí bez práce. Áááá,háá,háá. No, teda idem si bližšie preštudovať tých židov, oni niečo vedia čo ja ešte neviem !

Tóra a Talmud.

Tóra je prvých 5 kníh Mojžišových, oddelených od ostatných kníh prorokov. Talmud je kolekcia komentárov na Tóru a starých rabínskych spisov, ktoré sa skladajú z Mišna a Gemara, tieto tvoria základ náboženskej autority v ortodoxnom judaizme.
Keď si Keynes preštudoval Tóru a Talmud a čisto technicky posúdil ich konštrukciu, videl, že je tam zmes protichodnej logiky, kopa chorých, pomätených, spletitých absurdít a konštrukcií. Ďalej jasne videl, že je tam logike odporujúca zmiešanina predikátov, dojmov a pojmov, ako aj kakofónia myšlienok, zmätku, diskordu, rozporov, disharmónie, konfliktu, nezhody a disonancie. Keynes určite musel konštatovať, že z čisto technického hľadiska -Tóra a Talmud je jedna veľká, skomolená magorina, čiže bláznovstvo.

Toto muselo byť Keynesovi jasné, lebo tiež židia sami už dávno zistili, že Tóra a Talmud má totálne zmagorujúci účinok na myseľ!

Zistili to jednoducho tak že, keď tisíc židov študovalo Tóru, alebo Talmud o samote, každý zvlášť a potom sa zišli spolu a začali medzi sebou debatovať, čo vlastne študovali, nedokázali sa dohodnúť. Nakoniec z debaty vznikla hádka, z hádky bitka  a tisíc Talmudom totálne zmagorených židov sa bili jeden druhého, hlava ne hlava, otec bil syna, brat bil brata, svokor bil zaťa, švagor bil švagra, bratranec bil bratranca, dedko bil dedka, sused bil suseda,-taká mela bola, len sa tak prášilo. Veľká sranda pozerať, ale tragédia pre židov je, že takéto bitky a presne s tých istých dôvodov sa strhávajú medzi židmi občas ešte aj dnes. ( Posledná hromadná bitka niekoľko tisícovej masy ortodoxných židov sa odohrala v USA, pred pár rokmi na uliciach v Brooklyne, štát New York ).

Keď niekto sám od seba študuje Tóru a Talmud a sám sa snaží pochopiť tú magorinu a úplne sám sa bude usilovať rozmotať a usporiadať vo svojej vlastnej mysli všetku tu spletitosť, absurditu a protichodnú logiku, tak konečný výsledok jeho úsilia bude totálne a absolútne zmagorenie jeho vlastnej mysle.

Preto židia nedovolia svojím deťom študovať ani Tóru a ani Talmud o samote, ale musia študovať po vedením učiteľa – rabína, a tak to je až do dnešného dňa.

Čo si všimol Keynes.

Keynes si všimol, že keď študenti študujú Talmud pod vedením rabína, tým sa dosiahne nie to, že myseľ študentov sa nezmagorí,- nie, oni sa aj tak zmagoria, všetci do jedného,- ale pod vedením rabína sa zmagoria rovnako, teda uniformne, presne tak, ako je zmagorený rabín, ktorý ich vedie v ich štúdiu.

Vďaka tomuto uniformnému zmagoreniu potom už nemôže vzniknúť medzi jednotlivými študentmi hádka alebo bitka o tom, čo vlastne čítali a študovali. Aj keď je to stále absolútna magorina, nikto z nich to už ale nevie, lebo pri čítaní a študovaní rabín nedovolil študentom používať ich vlastný zdravý rozum.

Pretože prevažne všetky deti majú zdravý rozum od prírody, vždy sa nájdu niektorí zo študentov, ktorí sami od seba si uvedomia, že to čo študujú je obyčajná magorina, ale čo môžu títo spraviť?

Ak títo študenti povedia priamo rabínovi do tváre, že to, čo ich učí je magorina – bude zle. Ak pôjdu na rabína tak, že mu budú klásť otázky aby sám rabín si uvedomil, že to čo vyučuje je magorina - bude zle, pretože rabín rýchlo zistí, kam jeho študenti s tými otázkami majú namierené, tak jednoducho prikáže študentom, aby sa nepýtali hlúpe otázky. Ak študenti začnú oponovať, že otázky, ktoré sa pýtajú nie sú hlúpe, ale sú k podstate veci, tak rabín pôjde žalovať rodičom na študentov, že neposlúchajú a neučia sa čo majú prikázané, ale pýtajú sa hlúpe otázky.

Potom rodičia im začnú dohovárať, a ak dohováranie nezastaví aktivitu zdravého rozumu, potom ich rodičia začnú trestať a tak skôr alebo neskôr, akýkoľvek zdravý rozum u nespočetnej masy miliónov malých židkov, je udupaný, udusený, alebo vygumovaný do totálnej magoriny Talmudu a Tóry.

Tu si Keynes uvedomil : je jedna vec zmagoriť školopovinné deti, ale ja potrebujem zmagoriť dospelých ľudí, a ešte k tomu miliónové masy dospelých ľudí, ak chcem zaviesť Mussoliniho fašistický systém do našej parlamentnej demokracie ! Dospelého človeka sa nedá zmagoriť tak ľahko ako školopovinné židovské dieťa, na ktoré sa rabín môže ísť sťažovať rodičom keď sa mu odmietne dať zmagoriť.

Kabala.

Na základe týchto pozorovaní, John Maynard Keynes mal nepopierateľný a nesporný dôkaz že je možné hromadné zmagorenie detských ľudských bytostí, teraz ešte nájsť spôsob ako hromadne, teda masovo zmagoriť v parlamentnej demokracii dospelé ľudské bytosti, potom zaviesť Mussoliniho fašistický ekonomický systém, ( kde z jednej strany vláda sa zadlžuje a pumpuje peniaze do ekonomiky a z druhej strany si chrematistici tieto peniaze odsávajú úrokmi, dividendami a ostatnými ničotnosťami do vlastných vačkov) a kapitalizmus je zachránený.

Keynes zistil, že židia majú ešte niečo iné, čo je ešte väčšia magorina než Tóra a Talmud a je to výlučne pre dospelých, ktorí dosiahnu veku 40 rokov. Teda niečo, čo dokáže totálne zmagoriť aj ináč normálnych dospelých ľudí, a to niečo je : Kabala.

Keď Keynes podrobne analyzoval Kabalu, zistil, že Kabala je absolútny zenit talmudizovaného mentálneho zosunu do totálneho šialenstva. Ďalej zistil, že židia majú dovolené študovať kompletne celý text Kabaly až po dosiahnutí veku 40 rokov. Skutočnosť, že študovanie Kabaly spôsobí u mentálne zdravého človeka zosun do totálneho šialenstva, vždy uznávali a stále uznávajú takmer všetci učení a vysoko vážení židovskí rabíni do dnešného dňa, preto nedovolia nie len svojím malým deťom študovať kompletne celý text Kabaly, ale ani dospelým židom pokiaľ nedosiahnu veku 40 rokov.

Jednoducho židia v pozícii autority si uvedomili, že ak by dovolili študovať celému židovskému národu bez akéhokoľvek obmedzenia komplet celú Kabalu, tak na 100% by bol celý židovský národ vydaný do nebezpečenstva totálneho zmagorenia sa do ťažkej psychiatricky diagnostikovanej paralytickej mentálnej invalidity, z ktorej by ich už ale žiadny psychiater ani žiadne psychiatrické lieky nevyliečili a výsledok by bol, že behom jednej generácie by  židovský národ  zanikol.

Logika študovania Kabaly až po dosiahnutí veku 40 rokov je v tom, že do 40 rokov života človeka je už založená ďalšia generácia, tak potom keď sa aj do jedného, všetci 40 a viac roční židia zmagoria do totálnej paralytickej mentálnej a psychiatricky diagnostikovanej invalidity,- pokračovanie ďalších židovských pokolení už nie je ohrozené.

Keynes zistil, že Kabala je v podstate totálna zmagorenina Gréckej antickej klasiky, Pythagorasa, Platóna , Aristotela, Euklida, Archimedesa atď. Kabala vznikla jednoducho tak, že najprv zopár židov totálne zmagorených Talmudom si preštudovalo Grécku a Rímsku antickú klasiku, a keďže už boli totálne zmagorení pred tým, ako začali študovať,- výsledok ich študovania bolo nie odmagorenie sa, teda návrat k zdravému rozumu, ale pravý opak,- teda oni totálne zmagorili naštudovaný vyber z Gréckej antickej klasiky a toto zmagorenie napísali a nazvali: Kabala.

Keď potom Keynes debatoval s Kabalistami, veľmi dôkladne ich pozoroval, Keynes vypozoroval, že keď sa raz niekto zmagorí Kabalou, taký človek sa totálne zbaví - oddelí sa od zdravého rozumu, teda sa zmagorí, a aj ostane zmagorený.

Potom už mu niet pomoci. Taký človek potom absolútnu magorinu označí za „mystiku“, totálne idiotskú pičovinu sprostú označí za „tajuplnú ezoteriku“ a keď vám začne rozprávať absolútne kokotiny a vás pochytí hrôza, on vám povie že, to nie sú hrozné kokotiny, ale je to „transcendentná realita“ .

Ak sa ľudia raz zmagoria Kabalou, teda ich rozum sa skabalizuje, potom už neexistuje žiadny krátky proces ani rýchly spôsob, ako týchto ľudí priviesť späť, nazad k zdravému rozumu. Naopak, akákoľvek snaha a námaha sa premení na Syzifovskú prácu, lebo urobiť koniec idiotským magorinám je možné len u ľudí zo zdravým rozumom, a skabalizovaný ľudia, teda ľudia zmagorení Kabalou stratia zdravý rozum.

Problém úroku.

Čo je úrok ? Úrok po Anglicky je interest, ale opačne, interest preložený do Slovenčiny je : výhoda, záujem, zaujímavosť, dôležitosť, význam, vplyv, účasť, podiel, úžitok, úrok. Úrok v zmysle interest-u, po slovensky znamená podiel, (dividend), účasť, úžitok, úrok. Úrok je to, čo niekomu dáme, čo sme od nikoho nikdy nedostali. Dar nie je úrok, nikto od nás nemôže vymáhať dar, ale úroky vymáhať môže. Úroky vznikajú, keď sme museli vrátiť viac, než sme si požičali. Dividendy vznikajú, keď musíme zaplatiť za výrobok viac než stojí. Podstata úroku a dividendy je rovnaká: niekto od nás berie peniaze za NIČ!

Lenže je rozdiel, keď nám niekto požičia 50 kg vrece zemiakov a požiada aby sme sa zmluvne zaviazali, že mu vrátime 50kg. zemiakov s 10% úrokom, čo znamená že mu budeme musieť vrátiť spolu 55kg zemiakov, a zas niečo iné, keď nám niekto požičia 50 euro a požiada aby sme sa mu zaviazali, že mu vrátime tých 50 euro aj s 10% úrokom.

Na túto skutočnosť už pred 2300 rokmi poukazoval Aristoteles , keď definoval peniaze ako neúrodné a neplodné.

Zemiaky majú schopnosť rozmnožovať sa úrodou a plodmi, tak požadovať platbu úroku z toho čo sa dá rozmnožiť zasadením – teda čo rodí a plodí je jedna vec, ale požadovať platbu úroku z toho, čo nerodí a neplodí - teda čo sa nedokáže rozmnožovať plodmi ako zemiaky, je zas úplne niečo iné.

Nepríčetné blúznenie šialencov.

Tu ale nám podsunú argument, že aj peniaze sú ako zemiaky, ktoré možno požičiavaním za interest (úrok, dividend atď), „rozmnožovať“. Že peniaze požičiavaním – investovaním „plodia“ - „prinášajú“ úrodu peňazí. Že práve interest (úrok), je to, čo „plodí“ peniaze tomu kto ich „zasadí“- teda požičia (investuje), za interest ( úrok,dividend atď). Ale takýto argument je absolútny blud, klam, fantazmagória a nepríčetné blúznenie šialencov ! Prečo ?

Preto, lebo požadovať niečo, čo neexistuje a nikdy nebude existovať, je jednoducho  šialenstvo!

Ale keď takéto jednoduché šialenstvo je ustanovené, ako požiadavka do

 

právne záväznej zmluvnej povinnosti, ktorá je ale podporená a istená plnou silou


zákona, súdnictva, legislatívy, vládnej policajnej moc, a medzinárodných dohovorov,


tak potom sa z tohto jednoduchého šialenstva vynorí Diabolské blúznenie úhlavnej


zloby, ale tak ohromujúcej, obrovskej a rozľahlej obludnosti, zlomyseľnosti a moci,


ktoré si človek môže predstaviť iba v Satanovi-Antikristovi, v Diablovi „in persona“ !

Jediný spôsob, ako sa zemiaky dostanú do obehu medzi ľudí je taký, že ich niekto, niekde zasadí a oni vyrastú. A jediný spôsob, akým sa dostanú peniaze do obehu medzi ľudí, je taký, že si ich niekto niekde požičia na úrok a potom ich minie. Zakaždým, keď je spravená pôžička peňazí, tá skutočná suma ktorá bola požičaná, sa minie a tak prirodzene tieto peniaze začnú obiehať medzi ľuďmi.

Tu ale vznikne problém úroku : peniaze sa nedajú rozmnožiť zasadením ako zemiaky, peniaze s ktorými úroky musia byť zaplatené - nikdy, nikde, sa nerozmnožia ako zemiaky a preto, tieto peniaze jednoducho neexistujú.

Napriek tomu, pri vzatí pôžičky, každý jeden dĺžnik je daný do zmluvného záväzku, ktorý je podporený a istený plnou silou ľudskej moci, zaplatiť späť nie len tú sumu ktorú skutočne prijal

-(to sa nazýva „istina“, a táto istina sú tie peniaze, ktoré dĺžnik prijal, minul a teraz existujú v celkovom súčte obiehajúcich peňazí )

-ale, tiež zaplatiť požičiavateľovi dodatočnú čiastku peňazí ako percentá z požičaných peňazí

-( to sa nazýva „úrok“, tento úrok sú tie peniaze, ktoré ani jeden jediný požičiavajúci nikdy nedostal, nikdy neminul a preto tie peniaze neexistujú v celkovom súčte obiehajúcich peňazí )

Každá úročená pôžička operuje tým istím spôsobom. Preto tvrdiť, že peniaze na platenie úrokov existujú v celkovom súčte obiehajúcich peňazí v ekonomike je absolútny matematický nezmysel, klam, blud a fantazmagória !

Model konvergencie úročených úverov.

Konvergencia je z Latinského : „converger“ čo znamená po Slovensky: prikloniť k sebe, stretnutie, zlúčenie, sútok, zhromaždenie.

Spravíme si model konvergencie úverov tak, že úvery dostanú naraz všetci; s rovnakou dĺžkou doby splatnosti 30 rokov a na rovnaký 7% úrok. Takto bankári spravia miliardy úverov cez ktoré budú dané do obehu všetky peniaze na tejto planéte. ( 30 rokov je 360 mesiacov )

V tomto modeli všetci dlžníci pravidelne a svedomito budú schopní platiť svoje úvery a vôbec nezáleží na tom, aká obrovská masa peňazí sa dostala do obehu, aj tak behom 12.52 roka bankári cez mesačné splátky budú mať späť celú multi biliónovú alebo triliónovú masu peňazí, ktorá sa v tomto modeli dostala do obehu !
( 12.52 roka je 150.30 mesiacov)

Takto, po 12.52 roka na celej planéte už nebudú v obehu žiadne peniaze ( budú vybraté cez poctivo splácané mesačné splátky a budú zamknuté v bankových trezoroch bankárov), ale ešte nikto z dĺžnikov nebude mať splatený svoj dlh voči bankárom, ku splateniu ktorého sa zmluvne zaviazal ! Celá planéta bude mať splatené len 41.75% zo sumy svojich pôžičiek a pred sebou ešte ďalších 17.48 rokov robenia splátok.

A to všetci, bez rozdielu akú veľkú sumu si požičali. Na príklad; ak si niekto požičal len 10 tisíc dolárov, na 30 rokov (360 mesiacov) so 7% úrokom, celková suma aj s úrokom ktorú je zmluvne zaviazaný vrátiť je $23,951.

Jeho mesačná splátka je $66.53, ( 66.53 x 12.52 roka = 10 tisíc), to znamená, že behom 12.52 roka vyberie z obehu všetky peniaze, ktoré tam dal, keď si vzal úver a zaplatil za svoju potrebu. Ale podľa úverovej zmluvy, musí ešte ďaľších 17.48 rokov robiť mesačné splátky v sume $66.53– lebo ešte dlhuje $13,951

A presne tak isto, ako na príklad aj ten, kto si požičal 1 milión. Jeho mesačná splátka je $66,530.25 a celková suma aj s úrokom, ktorú je zmluvne zaviazaný vrátiť je $2 milióny 395,089.

To znamená, že tiež za 12.52 roka - ( 150.30 mesiacov) svojimi mesačnými $66,530.25 splátkami vyberie z obehu celý 1 milión, teda všetky peniaze, ktoré do obehu sám dal. Ale podľa úverovej zmluvy má ešte 17.47 rokov robiť ďalšie mesačné splátky v sume $66,530.25 – lebo ešte dlhuje $1.395,089 ...A tak to bude ďalej so všetkými ostatnými úvermi.

V tomto modeli konvergencie úročených úverov presne za 12.52 roka všetci naraz na tejto planéte by videli jasne a zreteľne, že peniaze na zaplatenie úrokov : neexistujú !

A tak, všetkým ľuďom naraz by bolo jasné, že účtovanie úrokov za požičiavanie peňazí je absolútne Diabolské šialenstvo a zlo, pretože zmluvne sa zaviazať bankárom zaplatiť úroky na platbu ktorých peniaze neexistujú je : šialenstvo, bláznovstvo a absolútna idiotina.

Prečo ale toto Diabolské blúznenie platenia úrokov ľudstvo ešte stále praktizuje ? No jednoducho preto, že na tejto planéte v praxi nie je možné dať peniaze do obehu naraz, ako v tomto modeli konvergencie úverov ! Preto nie je možné, aby všetci ľudia na tejto planéte naraz pochopili, že peniaze na platenie úrokov neexistujú a že, žiadať úroky za požičiavanie peňazí je Diabolské šialenstvo, blúznenie, zlomyseľnosť a zlo.

Ako vznikne ilúzia, klam a fantazmagória že peniaze na platenie úrokov existujú.

Čo je dia bállein? Je to Grécke slovo a znamená : hodiť, rozhodiť alebo rozhádzať. Z tohto slova dia bállein  potom vzniklo Grécke slovo „diabolos“; z toho potom latinské slovo „diabolus“, a naše Slovenské slovo Diabol.

Moc Diabla, je moc ľudská, on nemá nadprirodzenú moc ako je to prezentované v Hollywoodských filmoch. Moc a sila Diabla je moc a sila človeka. Diabol získava svoju moc prostredníctvom ľudí, na ktorých myseľ pôsobí princípom „dia bállein“, teda princípom Rozhádzania ( rozptýlenia, rozohnania, rozpŕchnutia, rozdrobenia, rozpustenia, uvedenia do neporiadku).

A tento princíp Rozhádzania (dia bállein)  existuje pri úročených pôžičkách.(Úročených v zmysle interest-u ). Všetky pôžičky (investície) na tejto našej planéte sa robia na princípe dia bállein (Diabla), teda Rozhádzane.

1.Všetky pôžičky sa nikdy nerobia naraz v tom istom čase - ale časovo sú Rozhádzané.

2.Všetky pôžičky nemajú rovnakú dĺžku splatnosti - ale dĺžka splatnosti je rôzne Rozhádzaná.

3.Všetky pôžičky nemajú rovnakú výšku úrokov -ale výška úrokov je rôzne Rozhádzaná.

Zákonite, následok tohto rozhádzania je, že do celkového súčtu peňazí obiehajúcich v ekonomike sa dostávajú peňažné objemy istiny z nových úverov v rôznych časových intervaloch.

A preto nemožnosť splatenia úverov aj s úrokom sa neprejaví naraz a v tom istom čase u všetkých dlžníkov, ktorí splácajú úvery aj s úrokom; ba dokonca mnohí dlžníci splatia svoje úvery komplet aj s úrokom !

Nikto všetkým ľudom na tejto planéte ešte nevysvetlil, že ten, kto splatil svoj dlh aj s úrokom, splatil ho nie preto, lebo v celkovom súčte peňazí obiehajúcich v ekonomike ozaj existujú peniaze na platenie úrokov, ale preto, lebo úvery, cez ktoré sa dostávajú peniaze do obehu sú robené rozhádzane, z rôznou dĺžkou splatnosti a rôznou výškou úroku – teda na princípe „dia bállein“ -(rozhádzania), ktorý je princíp existencie samotného Diabla !

Takto sa potom vytvorí v mysliach miliardových más ľudských bytostí bývajúcich na povrchu našej zemegule, zdanlivo neprekonateľná a úžasne silná Diabolská fantazmagorická halucinácia, klam a totálny blud, že v celkovom súčte peňazí obiehajúcich v ekonomike, existujú peniaze aj na platenie úrokov.

Jednoduchosť.

Čo je jednoduchosť ? No predsa to, čo je jednoduché ! A čo je jednoduché ? No predsa to, čo je zrozumiteľné ! A čo je zrozumiteľné ? No predsa to, čo je jasné ! A čo je jasné ? To, čo nie je komplikované ! - a to je potom ľahko pochopiteľné, - a to je zreteľné, - a to je čisté, - a to je úprimné, - a to je pravdivé, - a to je dobré, - a to je Božské ! - a tí ktorí uznávajú existenciu Boha, uznávajú Prírodu ako stvorenie Boha. A takto sa veriaci v Boha spájajú s neveriacimi, lebo aj tí, ktorí neuznávajú existenciu Boha, uznávajú existenciu Prírody.

Príroda je jednoduchosť a jednoduchosť je príroda! Príroda vytvára vysoko komplexné organické (živé) aj anorganické (neživé) systémy, ktoré sú zároveň aj jednoduché, preto že sú usporiadané.

Usporiadanosť a poriadok je to, čo aj z komplexnosti robí jednoduchosť. Komplex je celok, ktorý sa skladá z veľa častí. Náš celý Vesmír v ktorom žijeme je jeden obrovský komplex a preto, že je usporiadaný, je pre nás ľudí pochopiteľný.

Platón vo svojej knihe Timaeus opisuje Limit, ako nástroj usporiadania a poriadku, ktorý Demiurgos použil pri stvorení Vesmíru a všetkého, čo je v ňom ( teda aj nás ľudí ).

Čo je Demiurgos ?

Grécke „dēmiourgós“ - znamená „pracujúci (robotník) pre ľudí“. Grécke „dęmos“- znamená ľud, a „ergos“ -znamená pracujúci (robotník), odvodené od Gréckeho slova „érgon“ - práca (robiť).
Platón pomenoval Demiurgos Boha, ktorý usporiadal a stvoril z chaosu tento náš materiálny svet.

Demiurgos stvoril Vesmír tak, že na chaos, ( neporiadok, rozptýlenosť, roztrúsenosť, rozhádzanosť atď.), imponoval svojou mysľou (nous) usporiadanie a poriadok.

Demiurgos použitím Limitov (v zmysle Platonových definícii,) najprv stvoril,- generoval - dal vznik Ideii (Formy – Vzoru ) a potom generoval Kópiu, a tá Kópia- to je náš viditeľný hmotný-materiálny svet-Vesmír a všetko, čo je v ňom. Preto materiálny - hmotný svet, my sami a vôbec celý Vesmír nie je perfektný, lebo usporiadanie materiálu - hmoty je len Kópia originálu Ideii (Formy – Vzoru). Celý hmotný Vesmír a všetko, čo je v ňom je len ako keby „odtlačok“ Limitov Idei (Formy – Vzoru ), teda iba napodobenina originálu Limitov samotnej Ideii ( Formy – Vzoru ), tak hmota ostáva najmenej usporiadaná substancia, ktorú stále ešte možno zdokonaľovať (usporiadať), aby sa čím viac podobala, Idei (Forme – Vzoru ), aby bola čím vernejšia kópia Limitov Idei (Formy – Vzoru ).

Keď Platón nazval Boha, Stvoriteľa Vesmíru, pracujúcim, tak potom každý čestne pracujúci je vtelenie Boha !

A tu práve stvorenie človeka má úlohu ďalej zdokonaľovať Vesmír. Človek ako kópia – napodobnenina Demiurga-(Pracovníka pre ľudí) je len pokračovateľ Demiurgového tvorenia Vesmíru. Každý z nás je - ako keby odtlačok nehmotnej, večnej, perfektnej a skaze nepodliehajúcej Ideii (Formy – Vzoru ) samotného Demiurga, (Pracovníka pre ľudí)– Boha, Stvoriteľa Vesmíru v hmote. Človek je hmota v ktorej prebývajú nehmotné Ideii, (Formy – Vzory) generované Demiurgom v procese jeho tvorenia Vesmíru.

A to je vlastne príčina a zmysel našej ľudskej existencie - poslania nášho života. Život nám bol daný aby sme pracovali a zdokonaľovali to, čo Boh stvoril -a to tak, že počas nášho života budeme robiť presne to, čo by sam Pán Boh-Pracujúci robil, keby bol v ľudskom tele! Preto je nutné, aby sa každý človek po narodení  „naučil“, aby nadobudol vedomosti prečo je tu a čo má robiť.

Keď si preštudujeme Platonové knihy „Meno“ a „Phaedo“  zistíme, že vedomosti sú vrodené a nie naučené. Platón tam oddeľuje „Vedomosť“ od „Názoru“, hovorí : to čo hocikedy môže byť vec (obsah) Názoru, nikdy nemôže byť vec (obsah) Vedomosti. Vedomosť je určitá a neomylná, Názor je nie iba nepresný (omylný, mylný ), ale je nevyhnutne mylný, (nutne sa mýli – je chybný), pretože predpokladá  skutočnosť toho, čo je len zdanie.

Platón tvrdí, že vedomosť je vrodená, tak že učenie je vyvolávanie - vyhrabávanie Ideii, ( Foriem – Vzorov, ktoré sú zahrabané hlboko v duši ). Toto vyhrabávanie Ideií (Foriem-Vzorov) sa robí pod vedením vypočúvateľa ( ktorí kladie otázky) a tak otázkami učiteľ – (vypočúvateľ) potom vynáša z hĺbky duše na povrch to, čo už je v mysli duše od doby ešte z pred narodenia sa.

Platón hovorí, že my, naša duša existovala s „ Ideou, (Formou , Vzorom) Dobra“ ešte pred tým, ako sme sa narodili a s perfektnou Vedomosťou všetkého . Takže, keď sa my niečo „naučíme“, my sa vlastne „rozpamätáme“.

Nevedomosť a ignorantstvo je potom v podstate „zabudnutie“ odkiaľ sme prišli a prečo sme tu .

Anámnésis.

Grécke slovo anámnésis doslovne znamená : „strata zabudnutia“, ( zbavenie sa zabudnutia ), rozpamätávanie sa, spomienka. Sokrates ( učiteľ Platóna ) zistil, že ľudia sa neučia niečo, čo nevedia, ale sa rozpamätávajú na to, čo už vedia. Teda učením naša myseľ, teda myseľ našej duše nezískava nové vedomosti, ale sa rozpamätáva na to, čo už dávno vie .

Platón vo svojej knihe „Meno“, túto teóriu anámnésis ďalej rozvádza : naša duša je nesmrteľná a opakovane prichádza na svet, vedomosť je vlastne v mysle duše od večnosti, ale každý krát, keď sa duša narodí, jej vedomosti sú zabudnuté šokom narodenia. Čo my vnímame ako učenie, potom je v skutočnosti opätovné nájdenie, oživenie, obnovenie toho, čo sme zabudli.

Sokrates videl seba nie ako učiteľa, ale ako „pôrodného asistenta“, ktorý pomáha narodeniu vedomostiam, ktoré už sú v študentovi.

Platón v Menovi, uvádza príklad, kde Sokrates dáva malému chlapcovi otázky o geometrii. Najprv chlapec odpovedá nesprávne, a je zmätený, ale pýtaním sa ďalších otázok ho Sokrates dovedie k správnej odpovedi. To ukáže, že aj keď chlapcovi nikto nepovedal správnu odpoveď, on sa mohol dostať k pravde len tak, že sa rozpamätal na to čo vedel, ale už zabudol.

Táto metóda vyučovania ( otázkami ) sa do dnešného dňa nazýva Sokratická metóda.
Myseľ človeka je takto potom  schopná opäť nájsť – obnoviť – oživiť vedomosti, ktoré už má, ale ktoré zabudla šokom narodenia sa v ľudskom tele, teda šokom uväznenia do hmoty ľudských zmyslov ( zraku, sluchu, hmatu, čuchu, citu, príjemností, bolestí atď.)

Potom rozpamätaná myseľ má vedomosť, ktorá je určitá a neomylná a ostáva perfektne zdravá a usporiadaná; v dôsledku čoho je v perfektnom súzvuku, v perfektnej harmonii a v perfektnom konkorde so zdravým rozumom samého Demiurga, Boha, Stvoriteľa! Takto „rozpamätaní“ ľudia sa potom stávajú ako keby vtelenie ( kópia) samého Demiurga Boha. Takí ľudia počas svojho času, ktorý im Príroda nadelí tu na zemi, robia presne to, čo by robil sám Stvoriteľ Demiurgos, keby chodil tu medzi nami.

A tak zmysel a podstata života človeka je čestne odvedená práca. V tomto kontexte peniaze sú náš doklad o práci ktorú sme čestne vykonali.

Protivník.

Diabol je pomenovaný ešte aj Satan ! Slovenské slovo Satan pochádza z Gréckeho slova „satanas“ : a znamená protivník. Satan je protivník človeka, je protivník Boha a je protivník Krista, teda Antikrist. Je to klamár, pokušiteľ, strojca, záhuby a zatratenia ! Tento protivník zavádza zdaním, ilúziou, klamom, bludom a fantasmagóriou.

Tak isto, tí ktorí neuznávajú existenciu Diabla - Satana, uznávajú existenciu rozhádzania, uznávajú existenciu zmätku a neporiadku, uznávajú existenciu protivnosti, uznávajú existenciu zdania, ilúzie, klamstva, bludov, fantasmagórie a zla. A takto dôjde k spojeniu tých, ktorí uznávajú existenciu Diabla-Satana, s tými, ktorí existenciu Diabla-Satana neuznávajú.

Preto vznikli dve pomenovania toho istého princípu zla. Princíp Zla sa vytvára alebo rozhádzaním, zmätkom a neporiadkom - vtedy autor zla je Diabol, alebo princíp Zla sa vytvára zlučovaním, zhromažďovaním a usporiadavaním - vtedy autor zla je Satan.

Diabol rozhádže a uvedie do neporiadku to, čo je Dobré a Satan opačne, zlučuje, zhromažduje a usporiadava to, čo je Zlé.

A práve usporiadaním Zla do perfektného poriadku - často do absolútne super sofistikovaných perfektných systémov - Satan vytvára zdania, ilúzie, bludy, klamy a fantazmagórie . Tieto, spôsobia to, že absolútna zvrhlosť a Zlo sa u ľudí, ktorí sa nerozpamätali odkiaľ prišli na svet a prečo, potom vytvorí zdanie – názor, že absolútna zvrhlosť a zlo je absolútne dobro.

Preto je tak dôležité držať sa Platónovho ostrého rozlišovania medzi Vedomosťou (Dobra), ktorá je spoľahlivá (neomylná) a Názorom ( čo je Dobré), ktorý nie je spoľahlivý (neomylný).

Názor , pochádza z meniaceho (posúvajúceho) sa sveta zdania ( pocitov, citov, dojmov, senzácii, rozruchov, vzrušení a vnímaní), ale Vedomosť , pochádza zo sveta večných (nadčasových) Foriem - Ideí ( „to ti esti“ - to čo je ).

To ti esti - to čo  ( ozaj ) je - to je PRAVDA, to čo sa len zdá že je, ale v skutku nie je - to je OMYL, KLAM, LOŽ  A FANTASMAGORIA .

Bolo by dobré, keby ste si preštudovali celého Platóna a Aristotela, alebo aspoň Platónovu knihu : Republika- tam sú tieto koncepcie objasnené príkladmi metafory slnka, rozdelenej priamky a alegóriou jaskyne.

Peklo.

Peklo zo všetkým neopísateľným utrpením, hrôzou a mukami, presne ako aj zaťažovanie peňazí úrokom so všetkým následným utrpením, hrôzou a mukami - má vo svojej štruktúre vysoko sofistikované, spletité a definitívne pozorovateľné zákonitosti, logiku, a vedecky odvoditeľné príčiny, z ktorých sa dajú vyvodiť absolútne racionálne a vedecky dokázateľné, brilantné definície, pojmy, ako aj a racionálne a vedecky odvoditeľné poučky, formulácie par exelence, ako aj absolútne geniálne matematické rovnice, geometrické grafy a tabuľky !

A práve, presne tak isto ako aj v prípade Pekla, vysoká sofistikovanosť ekonomiky, v ktorej sú peniaze zaťažované úrokom, vytvára zdanie krásy a radostného očarenia, celá spletitosť úrokov v ekonomike, vytvára zdanie pôvabu a láka pozornosť bádateľov a vyvoláva nadšenie u každého študenta ekonomiky.

Nevšímavosť a nepozornosť.

Ale keď študent si nevšíma a nevenuje pozornosť utrpeniu druhých, bolesti druhých, mizérie druhých, zúfalstvu druhých, hrozným mukám, ktoré druhí prežívajú, hroznej bezohľadnosti, ktorej sú druhí vystavení, obludnej beštiálnosti a krutosti ktorej obete sa druhí stanú, ako aj rôznym klamstvám, podvodom a švindľom ktorým druhí naletia;  

-ale upriami svoju pozornosť len na sofistikovanosť, usporiadanosť, spletitosť, zákonitosti, logiku, brilantné vedecké definície, pojmy, ako aj a racionálne a vedecky odvoditeľné poučky, formulácie par exelence, ako aj absolútne geniálne matematické rovnice, geometrické grafy a tabuľky;

- tak potom, zákonite, nie len Diabolské Peklo, ale aj finančný systém zaťažovaný úrokom, sa začne zdať ako úžasne, krásne a dobré “inteligentné dielo”!

Skonštruovanie ekonomickej teórie v technike
totálnej magoriny Talmudu a Kabaly na zavedenie
princípov Musoliniho Fašistického ekonomického
systému do parlamentnej demokracie.Na základe analýzy Tóry, Talmudu a Kabaly John Maynard Keynes dostal Satanský brilantný nápad : jednoducho urobím to isté, vezmem túto veľmi jednoduchú Rotschildovskú chytrácku primitívnosť
,

– z jednej strany vláda sa zadlžuje a pumpuje peniaze do ekonomiky a z druhej strany si chrematistici tieto peniaze odsávajú úrokmi, dividendami a ostatnými ničotnosťami do vlastných vačkov

  – a tým istým spôsobom magorenia, ako zmagorili židovskí autori Kabalu, ja zmagorím toto jednoduché Rotschildovo primitívne chytráčenie tak, že nikto nebude vedieť o čo ide a nazvem to : „The General Theory of Employment, Interest and Money“ – teda :Všeobecná teória zamestnanosti, úrokov a peňazí.

A keď si moju Všeobecnú teóriu zamestnanosti, úrokov a peňazí, preštuduje tisíc, alebo aj milión ľudí, každý zvlášť, nebudú sa môcť dohodnúť čo vlastne čítali, budú tak zmagorení, ako keby tisíc židov, každý zvlášť o samote študovali Tóru, Talmud alebo Kabalu....áááá, háááá, hááááá, háááááááááááá ! Potom zaručene, jediný spôsob, ako bude možné predísť hádke a bitke bude, že si mňa pozvú, aby som im všetko vysvetlil !

Potom ja a moji žiaci, ktorých si na Cambridgejskej univerzite uniformne zmagorím, budeme ako múdri a vysoko vážený rabíni, sedieť za katedrou a vysvetľovať ostatným, čo vlastne čítali, a budeme ich usmerňovať, čo si majú ako vykladať, čomu majú ako rozumieť a čo majú ako chápať, aké otázky majú klásť, s čím sa majú zaoberať, čo majú skúmať a po čom majú pátrať !

- budeme robiť presne to, čo rabíni robia v židovských školách, áááá,hááááá,háááááá to bude ale sranda ! - a ja John Maynard Keynes budem pri tom vyzerať ako neaký super génius ! - a zarábanie peňazí bez práce už nikto neohrozí...háááááá, hááááá, hááá, há !

Tak, a ak sa aj nájdu ľudia so zdravím rozumom v parlamente, alebo vo vláde, a postavia sa na odpor mojej teórie, teda budú tvrdiť, že celá moja nová ekonomická teória je magorina, v ktorej podstate ide o pumpovanie peňazí do ekonomiky aby Rotschildové deti a kadejaká skurvená úžernícka háveď mohla do nekonečna bohatnúť bez práce, a mať stále viac a viac, - tak potom, ja im jednoducho poviem, že nechápu moju teóriu, že nie sú ekonómovia, že by mali ísť študovať ekonomiku !

A keď niekto začne hovoriť, že teraz, keď peniaze sú oddelené od zlata, už neexistuje žiadna legitímna príčina zaťažovať peniaze úrokom, poviem im, že nerozumejú funkcii úroku !,- poviem im, že nerozumejú funkcii peňazí !,- poviem im, že nerozumejú funkcii dividend!, zisku!,- a kadejakých iných úžernických pičovín!

A keď neprestanú argumentovať a klásť rozumné, relevantné otázky ktoré idú k meritu veci, tak jednoducho budem ďalej do nich biť, že nerozumejú akumulácii kapitálu, že nerozumejú dôležitosti úspor, budem im hovoriť, aby sa to išli doučiť, poviem im, že sú nevzdelaní, že sú sprostí a nech sú radšej ticho, lebo všetci dookola sa dozvedia že sú sprostí a nevzdelaný a budú mať trapas.

Poviem v parlamente všetkým demokraticky zvoleným zástupcom ľudu, že keď budú ticho, nikto nezistí že sú sprostí a nevedia nič o ekonomike! - a takto zlikvidujem akúkoľvek a kohokoľvek opozíciu zarábaniu peňazí bez práce !

Ááá, háá, háá, ha, ja vyjebem z celým demokratickým systémom vládnutia! ako nikto ešte nikdy nevyjebal v celej ľudskej histórii! Nikto už nikdy sa ani nepokúsi spomínať bezúročnú ekonomiku založenu na peniazoch oddelených od tovaru a nezaťažených úrokmi !

Do piče, há, hááá, čo keď si aj milióny ľudí preštuduje moju Všeobecnú teóriu zamestnanosti, úrokov a peňazí ? - nikdy sa nebudú môcť zhodnúť na tom, čo vlastne čítali !

A čo keď sa aj nájdu milióny ľudí zo zdravím sedliackym rozumom, ktorí pochopia, že tá moja „Všeobecná teória“ je obyčajný primitívny švindeľ ? - ááá, há, háá, nič sa nestane, lebo ďalšie milióny ľudí to budú chápať úplne ináč a tí ich prekričia a vy-nulujú ich - úplne bez toho, aby som ja osobne zasahoval do debaty ! Hááá, hááá, hááá, ! To je ono, to je ono, Havel na hrad, Havel na hrad!!!

Čo potom urobil Keynes.

Keynes potom urobil výber ekonomických teórii, totálne tieto teórie zmagoril a to tak, že z tých teórii urobil zmes novej komplexnosti, protichodnej logiky, pridal tam kopu chorých, pomätených, spletitých absurdít a konštrukcii.

image

Ďalej tam spravil logike odporujúcu zmiešaninu predikátov, dojmov a pojmov, aby z toho vznikla kakofónia teórii, myšlienok, zmätku, a absolútneho nezmyslu. A to všetko potom opatrne zabalil do slovníku plného honosných odborných a na študovaných slov. Celý syntax urobil totálnu spletitosť, ktorá je vystupňovaná do myseľ zmagorujúcej popletenosti .

Zaužívané výrazy nahradil novým, nezrozumiteľným žargónom, chybné závery zabalil do eufemizmov, a celú tú úžasnú nepochopiteľnosť zabalil do fingovaných argumentov, fingovaných problémov a fingovaných riešení.

Ale nech hovorí liberál Murray N.Rothbard.

Kliknime si zas na tento link: http://mises.org/etexts/keynestheman.pdf otvorme si jeho knihu : Keynes,the man, - skrolujme na stranu 18, a začnime čítať časť s názvom : Selling the General Theory. Vy ktorí neviete Anglicky, dajte si to nejako niekomu (ale odborne) preložiť, bude to stáť za to !

Nebudem tu teraz robiť kompletný preklad (hoci v budúcnosti ak mi čas dovolí to urobím), teraz len to podstatné, čo tam Rothbard hovorí :

„Všeobecná teória zamestnanosti, úrokov a peňazí“ nebola vôbec revolučná, ale iba úplne staré a často vyvrátené merkantalistické a inflacionistické bludy (omyli, klamy) prestrojené do nového ligotavého kroju, preplneného s novým vykonštruovaným a prevažne nepochopiteľným žargónom.


Murray N. Rothbard ďalej pokračuje :

A teraz prišiel Keynes, s jeho modernou „vedeckou“ ekonomikou, hovorí, že tá stará „klasická“ ekonomika to má všetko nesprávne : že, práve naopak, to je morálna a vedecká povinnosť vlády míňať, míňať, a míňa, ;  brať na seba deficit na deficit, s cieľom zachránenia ekonomiky od takých nerestí ako: šetrnosť a balansované rozpočty a nespútaný kapitalizmus;  a tak vyvolať zotavenie z depresie. Ako vítaná bola Keynesiánska ekonomika vládami tohto sveta !


...starí ekonómovia, ktorí pochopiteľne nemali trpezlivosť na nové komplexnosti ( teda čo som nazval Talmudizovanie a Kabalizovanie), mali tendenciu odmietnuť „Všeobecnú teóriú zamestnanosti, úrokov a peňazí“ ako nezmysel a odmietli sa pustiť do tohto úžasne nepochopiteľného diela....Všeobecná teória je zle písaná kniha, zle zorganizovaná...oplýva tmárstvom, hniezdi v zmätku...

Ďalej Rothbard cituje Samuelsona, (1946), 1948: 145, Hodge 1986: 21-22, ktorý spomína že: 12 až 18 mesiacov po uverejnení Keynesovej knihy „Všeobecná teória zamestnanosti, úrokov a peňazí“, nikto v Cambridgeskej univerzite nevedel vylúštiť o čom tá kniha je.


Rothbard ďalej spomína Harryho Johnsona, ktorému bolo jasné, že Keynes zámerne používa stratégiu zmätku –teda čo ja nazývam Talmudizovanie a Kabalizovanie. Harry Johnson hovorí:  V tomto procese –Talmudizovania a Kabalizovania– veľmi pomôže dať starým koncepciám nové a pomätené mená...takto „nová teória“ má zodpovedajúci stupeň obtiažnosti pochopenia...

Teda uzáver toho, čo Rothbard píše o Keynesovej „Všeobecnej teórie zamestnanosti, úrokov a peňazí“ je, že každému a všetkým zmámim liberálnym ekonómom, teda Hayekovi, Misesovi, celej Rakúskej škole, celej Londýnskej škole atď. bolo jasné; že Keynesová Všeobecná teória zamestnanosti, úrokov a peňazí, je jedná veľká magorina. Každému, hneď bolo jasné, že to, čo Keynes podsunul ako novú ekonomickú teóriu je do očí bijúca magorina, teda magorina, ktorá bola zámerne skonštruovaná tak, aby to aj magorina bola .

V roku 1942 Keynes dostáva titul : Prvý Barón z Tiltonu.

Lenže, potom postupne všetkým začalo svitať o čom to celé Keynesové magorenie je ! Že je to o zachovaní úžerníckeho finančného systému jednoduchou Rotschildovskou chytráckou primitívnosťou, ktorú Mussoliny zaviedol už Taliansku v roku 1922 a ktorej podstata je že : z jednej strany vláda sa zadlžuje a pumpuje peniaze do ekonomiky a z druhej strany si chrematistici tieto peniaze odsávajú úrokmi, dividendami a ostatnými ničotnosťami do vlastných vačkov !

Preto Hayek nebol ochotný zdemolovať túto magorinu Keynesovej „Všeobecnej teórie“, tak ako zdemoloval predchádzajúcu Keynesovú : „Treatise on Money“  magorinu.

Murray N.Rothbard túto Hayekovu neochotu vysvetluje rôznými výhovorkami : zase si môžete kliknúť na http://mises.org/etexts/keynestheman.pdf  a pozrieť na stranu 34.

Všetkým Rotschildovcom, barónom, lordom, kniežatám, grófom a ostatnej naničhodnej hávedi došlo, že : Keynes vo svojej Všeobecnej teórie zamestnanosti, úrokov a peňazí, splnil ich sen a túžbu, teda vyriešil problém zavedenia princípu Mussoliniho fašistickej ekonomiky do systému parlamentnej demokracie !


Po rozpútaní druhej svetovej vojny sa Keynes stal poradcom na ministerstve financií jej „Veličenstva“  a Mussoliniho fašistickú primitívnosť zaviedol do praxe : z jednej strany sa Britská vláda začala zadlžovať za peniaze ktoré boli oddelené od zlata, tieto peniaze začala pumpovať do ekonomiky a z druhej strany si celá rotschildovská háveď tieto peniaze odsávala úrokmi, dividendami a ostatnými ničotnosťami do vlastných vačkov !

Všetci rotschildovci, baróni, lordi, grófi, princovia a princezné, kniežatá a kňažné no proste celá naničhodná háveď, ktorá sa živí zarábaním peňazí bez práce jasala ! Z vďaky a uznania v roku 1942 sa táto háveď rozhodla udeliť Keynesovi titul Britského Impéria a tak z chrapúnskeho magora sa zrazu stal britský Lord ! Keynesovi bol udelený titul : Lord Keynes, Prvý barón z Tiltonu .

Keynes - zakladateľ modus operandi neo-liberalizmu; alebo to isté hovno, len v inom balení.

„Modus operandi“ je latinsky a znamená to „spôsob fungovania“, alebo „spôsob prevádzky“.
Keynes svojou „Všeobecnou Teóriou“ dokázal , že je možné jednoduchým a primitívnym Talmudizovaním a Kabalizovaním zamontovať do ekonomickej teórie akúkoľvek sprostosť, zlo, hovadinu, pičovinu, magorinu, debilitinu, blbosť alebo totálne vygumovanú kokotinu .

Keď druhá svetová vojna skočila a kolonizované národy volali po slobode a demokracii, úžernícka háveď už bola prichystaná. Národy tejto planéty chcú mať slobodu a demokraciu ? Áááá, Hááááá, Háááááá, my im teda dáme slobodu a demokraciu !

Tak ,kolonializmus bol zlikvidovaný a nahradený neo-kolonializmom a neo-liberalizmom. Proste to isté hovno, len v inom balení.

Modus operandi starého, teda pôvodného liberalizmu som už opísal v : Neo-liberalizmus-časť prvá: Liberalizmus.

Modus operandi starého liberalizmu bol založený na modus operandi Petra Minuita, ktorým kúpil v Amerike ostrov Manhattan od miestných indiánov. Podstata tohto modus operandi bola primitívne oblbovanie zrkadielkami, gorálkami, starými flintami, ohnivou vodou atď.

Teraz modus operandi rabovania a kradnutia neo-liberalizmu funguje oblbovaním ekonomickými teóriami.

Je to ale tak isto primitívne a funguje to takto : najprv rabovači idú pre „teoretický“ výklad svojho rabovania a kradnutia k „renomovaním ekonómom“, títo im spravia po vzore Keynesa totálne Talmudický a Kabalistický výklad ekonomických opatrení, ktoré potrebujú zaviesť na orabovanie štátu.

Potom prídu do slobodnej demokratickej krajiny, ak nemôžu priamo za úplatok kúpiť poslancov v parlamente,- tak bohato vyfinancujú politické strany a  dosadia do parlamentu a vlády svojich Dzuridov, Mečiarov, Ficov, Bugárov, Slotov, Kadehákov atď. a začne rabovanie celého Národa.

Aj keď je to nový liberalizmus,  je to stále : to isté hovno.

Tak ako židovský úžerníci si išli k rabínom po šalamúnsky zmagorený výklad Talmudu, keď chceli praktizovať úžeru, presne tak isto teraz neo-liberálny rabovači, ktorí chcú vyrabovať hociktorý štát na tejto planéte, si najprv idú pre ekonomicky výklad svojho rabovania k renomovaným „výhercom“  Nobelových cien za ekonomiku, títo im spravia šalamúnsky, totálne talmudicky a kabalicky zmagorený výklad ekonomiky a tento výklad potom rabovači a zlodeji použijú ako dôkaz absolútnej legitimity svojho rabovania a kradnutia.

Dnes, totálne zmagorení absolventi renomovaných ekonomických škôl jednoducho nahradili totálne zmagorených absolventov renomovaných stredovekých židovských ješív!

A tak vzniklo heslo neo-liberalizmu :

Čo keď ľudia nie sú magori ? - my ich zmagoríme a spravíme z nich opice !

Koniec tretej časti Neo-liberalizmu.

Rudolf Vaský. Líder HTC.
r.vasky@live.com